- วิธีเข้าใช้งานระบบ -

เสนอแนะนำ : รหัสผู้ใช้งานจะเป็นตัวเดียวกับที่เข้าระบบจองห้องประชุมออนไลน์คณะรัฐศาสตร์และรหัสผ่านจะเป็น 123456 สามารถเข้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้

พบปัญหาการใช้งาน/สอบถามเพิ่มเติม : งานโสตทัศนศึกษา 5011