ระบบจองห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชขธานี

Remember me

เสนอแนะนำ : รหัสผู้ใช้งานจะเป็นตัวเดียวกับที่เข้าระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรหัสผ่านจะเป็น 123456 สามารถเข้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้

พบปัญหาการใช้งาน/สอบถามเพิ่มเติม : งานโสตทัศนศึกษา 5011

Support : Internet Exproler Chrome Firefox