คําถามที่พบบ่อย

POL MOOC คืออะไร?
POL MOOC มีวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้าง?