ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์

news_icon

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบ อ่านต่อคลิก...   ตรึงข่าว

news_icon

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตท อ่านต่อคลิก...   ตรึงข่าว

news_icon

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริ อ่านต่อคลิก...   ตรึงข่าว

news_icon

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หลังจากร่วมอบรมเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ อ่านต่อคลิก...   ล่าสุด

news_icon

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในงานสมัชชาสิทธิ อ่านต่อคลิก...   ล่าสุด

news_icon

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลง อ่านต่อคลิก...   ล่าสุด