ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์

news_icon

บรรยากาศการรับปริญญา บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 สิงห์ที่ 15   ตรึงข่าว

news_icon

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 อ่านต่อคลิก...   ตรึงข่าว

news_icon

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมื อ่านต่อคลิก...   ตรึงข่าว

news_icon

บรรยากาศ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ “จะจบแล้ว...ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นคนที่ใช่สำหรับอง อ่านต่อคลิก...   ล่าสุด

news_icon

บรรยากาศ งานทรรศการโชว์แหล่งฝึกงาน ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 16 กุมภาพัน อ่านต่อคลิก...   ล่าสุด

news_icon

รายวิชาทักษะสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการลงพื้นที่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านศรีไคออกและ อ่านต่อคลิก...   ล่าสุด