ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์

news_icon

POL UBU NEWS ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   ตรึงข่าว

news_icon

บรรยากาศการรับปริญญา บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 สิงห์ที่ 15   ตรึงข่าว

news_icon

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 อ่านต่อคลิก...   ตรึงข่าว

news_icon

ปฐวี โชติอนันต์ 11 ข้อสังเกตต่อการเลือกตั้ง สว. เงียบเหงา สับสน ประชาชนไม่มีส่วนร่วม   ล่าสุด

news_icon

พี่สิงห์เปิดบ้านปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (สิงห์เเสด20)ประจำปีการศึกษา 2567   ล่าสุด

news_icon

ดร.ธนเชษฐ วิสัยจรได้รับเชิญจากสภาความมั่นคงแห่งชาติในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้ทาง อ่านต่อคลิก...   ล่าสุด