ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

POL UBU NEWS ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

news_icon

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาค เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมและรอบด้าน โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและผู้เรียน การวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้ตอบโจทย์ของคณะ

รายละเอียด สามารถติดตามจาก POL UBU NEWS ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ได้เลย

#PolUBU #คณะรัฐศาสตร์ #คณะรัฐศาสตร์มอุบล #การพัฒนาคุณภาพชีวิต #วิสัยทัศน์ #PolUBUNews

Share this Post: