ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์กชภพ กรเพชรรัตน์ ร่วมพูดคุยในรายการ หลบมุมอ่าน ในหัวข้อ เปอรานากัน: การทูตทางวัฒนธรรมของจีน

news_icon

การทูตทางวัฒนธรรมของจีนเป็นตัวกลางหนึ่งในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวเปอรานากันตามแนวคาบสมุทรมลายูก็เป็นกลุ่มที่รัฐบาลจีนให้ความสนใจ

.

#หลบมุมอ่าน ชวนอาจารย์กชภพ กรเพชรรัตน์ มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการทูตทางวัฒนธรรมของจีนผ่านชาวจีนโพ้นทะเล #เปอรานากัน และการเข้ามาของชาวจีนในยุคปัจจุบัน

คลิกฟัง Podcast 📱💻

🎧 Website | https://thaip.bs/nj7hYkc

▶️ YouTube | https://youtu.be/q6F3VYW2GS4

📱 Application | https://thaip.bs/AppThaiPBSPodcast

#ThaiPBSPodcast

#ThaiPBS

#จีน #มลายู #บาบ๋า #ย่าหยา

#中国文化外交对于娘惹人

Share this Post: