ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “คลองผันน้ำ เขื่อนแม่น้ำโขง และผลกระทบต่อคนอุบลราชธานี”

news_icon

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายประชาชนจับตาน้ำท่วมอุบล-เขื่อนแม่น้ำโขง (UFM) โปรเจกต์เสวนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี

ได้จัดการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “คลองผันน้ำ เขื่อนแม่น้ำโขง และผลกระทบต่อคนอุบลราชธานี” ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และสามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Facebook live เพจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Faculty of Political Science

หรือคลิก

https://www.facebook.com/polsciubu/videos/835078711315699


Share this Post: