ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ YSEALI Matters Forum

news_icon

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยให้เป็น 1 ใน3 ศิษย์เก่า YSEALI เข้าร่วมในงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ YSEALI Matters Forum ณ.กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซียนในวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีที่ให้ผู้นำเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีโอกาสมาสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม รวมถึงผู้เข้าร่วมยังได้รับการอบรมในเรื่องของการพูดในที่สาธารณะอีกด้วย มากกว่านั้น ผู้นำเยาวชนทั้งหมดยังได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าพบคุณคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา อีกด้วย

Assist. Prof. Patawee Chotanan, the Faculty of Political Science, Ubonratchatani University, Thailand was chosen by U.S. Embassy Bangkok as a delegate from Thailand to participate in a special two-day workshop, YSEALI Matters Forum in Jakarta, Indonesia from September 6-7, 2023. This workshop was an avenue for youth leaders to network and discuss resource sharing, policymaking, and other skills training through sessions on advocacy and public speaking. Moreover, all the delegates had a special occasion to meet with Kamala D. Harris, Vice President of the United States of America.

Share this Post: