ข่าวกิจกรรม

งานอบรม สัมมนา
รูปข่าว หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้โพส จำนวนคนดู
phar_news_icon ยูนิเซฟ กลุ่มท้องถิ่นศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันจัดอบรมเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3 พฤศจิกายน 2566 admin1 admin1 14,915
phar_news_icon คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการเป็นผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2566 admin1 admin1 113
phar_news_icon ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ YSEALI Matters Forum 3 พฤศจิกายน 2566 admin1 admin1 15,968
phar_news_icon คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ UNICEF Thailand เทศบาลวารินชำราบ และ กลุ่มท้องถิ่นศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อนโยบาย ด้านสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 พฤศจิกายน 2566 admin1 admin1 196
phar_news_icon อบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการเป็นผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์ 2 พฤศจิกายน 2566 ศุภกร ศรีสุนทรไท 296
phar_news_icon สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17 2 พฤศจิกายน 2566 admin1 admin1 832
phar_news_icon คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “คลองผันน้ำ เขื่อนแม่น้ำโขง และผลกระทบต่อคนอุบลราชธานี” 3 พฤศจิกายน 2566 admin0 admin0 22,917