ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการเป็นผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์

news_icon

ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการเป็นผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์

ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น.

ณ อาคารปฎิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ ห้องpol301

โดย ดร.ศรัณย์ วิทยากรบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this Post: