บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายศุภกร ศรีสุนทรไท

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นายศุภกร ศรีสุนทรไท
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 5011
Email : supakon.s@ubu.ac.th


ติดต่อ นายศุภกร ศรีสุนทรไท

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed