ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับ louder ในประเด็น "กว่าอำนาจจะถูกกระจาย"

news_icon

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับ louder ในประเด็น "กว่าอำนาจจะถูกกระจาย"

"ถ้ามองจริงๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด คือตัวแทนของส่วนกลางที่ถูกส่งมาบริหารจัดการการปกครองจังหวัดซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกับประชาชนในพื้นที่หรือในท้องถิ่น"

-------------------

อ่านเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0t98DukD95B8Gte866hSPz9oqiKycftkRFDHFg6BeCosagZB8KFbcGgqMtPMyanyTl&id=100084814005258
Share this Post: