ข่าวกิจกรรม

รัฐศาสตร์ในสื่อ
รูปข่าว หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้โพส จำนวนคนดู
phar_news_icon ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ เขียนบทวิเคราะห์ ถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2567 ที่ว่ากันว่าซับซ้อน พิศดาร และน่าเวียนหัวที่สุดในโลก 11 เมษายน 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 530
phar_news_icon นักศึกษาเข้ารับปริญญาน้อยลง และ 10 ประเด็นอีสานของรอบปีที่ผ่านมา ในทัศนะของ ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 มกราคม 2567 ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล 7,954
phar_news_icon ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ กับ มติชน ในหัวข้อ ส่องแนวคิด'แก้หนี้' ก่อน 'เศรษฐา' คิกออฟ 28 พฤศจิกายน 2566 ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล 11,324
phar_news_icon การมีส่วนร่วมแบบตอแหล ไม้ประดับที่ชื่อว่าประชาชน ในพิธีกรรมของคนใหญ่คนโต โดย ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ 3 พฤศจิกายน 2566 ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล 12,717
phar_news_icon ความเห็น ดร. ฐิติพล ภักดีวานิช ต่อนโยบายนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ใน ‘TIME’ 3 พฤศจิกายน 2566 ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล 482
phar_news_icon ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2566 3 พฤศจิกายน 2566 ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล 14,793
phar_news_icon เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “คลองผันน้ำ เขื่อนแม่น้ำโขง และผลกระทบต่อคนอุบลราชธานี” 3 พฤศจิกายน 2566 admin1 admin1 17,398
phar_news_icon ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์มติชน ในหัวข้อ "แบ่งเค้กรัฐมนตรีอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับการบริหาร" 3 พฤศจิกายน 2566 admin1 admin1 14,095
phar_news_icon สารคดี 'ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น' เรื่อง: 'ปฐวี โชติอนันต์' I อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 พฤศจิกายน 2566 admin1 admin1 13,077
phar_news_icon ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์มติชน ในหัวข้อ "ส่องเพื่อไทย-ภูมิใจไทยตั้งรัฐบาล" 3 พฤศจิกายน 2566 admin1 admin1 15,708