ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ เขียนบทวิเคราะห์ ถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2567 ที่ว่ากันว่าซับซ้อน พิศดาร และน่าเวียนหัวที่สุดในโลก

news_icon

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขียนบทวิเคราะห์ถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2567 ที่ว่ากันว่าซับซ้อน พิศดาร และน่าเวียนหัวที่สุดในโลก

สิ่งที่อ.ปฐวีชี้ชวนให้เราทำความเข้าใจคือ ความเป็นมาจากพฤฒสภา ถึงวุฒิสภา และพัฒนาการการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิก กระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญคือการก่อรัฐประหาร 2557 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำมาซึ่ง 250 ส.ว. ที่ได้มาจากการลากตั้ง และที่สุดคือ ส.ว. 2567 ซึ่งมีกระบวนการได้มาว่าด้วยการ "เลือกกันเอง" และกีดกันการมีส่วนร่วมอย่างยิ่ง

นอกจากทบทวนและทำความเข้าใจ มีข้อสังเกตอื่นใดที่เราๆ ท่านๆ สามารถทำได้อีกบ้าง อ่านบทวิเคราะห์: เลือกตั้ง ส.ว. แบบเลือกกันเอง การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย แบบกีดกันการมีส่วนร่วม https://theisaanrecord.co/2024/04/10/senate-elections-in-thailand-2024/

#เลือกตั้งสว #สว2567#PolUBU #รัฐศาสตร์มอุบล 


Share this Post: