ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2566

news_icon

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2566

"อยากฝากรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างมากขึ้น การปฏิรูประบบราชการ และการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น เชื่อว่าทั้งสองอย่างสามารถทำคู่กันได้โดยไม่ต้องเลือกว่าต้องทำอันใดอันหนึ่งก่อน เพราะทั้งสองอย่างมีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่อยู่ที่ว่าผู้นำรัฐบาลจะกล้าทำ หรือ ชนกับกลุ่มผลประโยชน์ที่เสียผลประโยชน์ในการปฏิรูปการเมืองไหม"

Share this Post: