บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล

ตำแหน่ง: รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล
ตำแหน่ง: รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 045-353944
Email : titikornrasmi.s@ubu.ac.th


ติดต่อ นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed