ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การมีส่วนร่วมแบบตอแหล ไม้ประดับที่ชื่อว่าประชาชน ในพิธีกรรมของคนใหญ่คนโต โดย ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ

news_icon

ปฐวี โชติอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขียนทัศนะว่าด้วยพิธีรีตองที่มักเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับบุคคลระดับ VVIP ในโอกาสต่างๆ กระทั่งในห้วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน - ประชาชนก็ยังไม่สำคัญเท่าท่านประธานในพิธี

ปฐวี เรียกปรากฏการณ์เหล่านี้ว่า เป็นการมีส่วนร่วมแบบตอแหล (Fake Participation) เท่านั้น เมื่อจบพิธีกรรมความสำคัญของประชาชนก็เลือนหาย

อ่าน - การมีส่วนร่วมแบบตอแหล ไม้ประดับที่ชื่อว่าประชาชน ในพิธีกรรมของคนใหญ่คนโต https://theisaanrecord.co/2023/10/24/fake-participation/

---

เรื่อง: ปฐวี โชติอนันต์

Share this Post: