ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ UNICEF Thailand เทศบาลวารินชำราบ และ กลุ่มท้องถิ่นศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อนโยบาย ด้านสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

news_icon

เยาวชนอีสานสู้ภัยน้ำท่วม..!

ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ UNICEF Thailand เทศบาลวารินชำราบ และ กลุ่มท้องถิ่นศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณ Ilaria Favero, Chief of Young People section UNICEF Thailand และ คุณบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวารินชำราบ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เยาวชนทั้ง 99 ท่านได้รับฟังบรรยายในหัวข้อ ผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอากาศ โดย คุณวราภรณ์ รักษาพราหมณ์ เจ้าหน้าที่โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม UNICEF Thailand การบรรยายเรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดการภัยพิบัติ โดย ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบรรยายเรื่องเทศบาลวารินชำรากับการจัดการภัยพิบัติ โดย คุณบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวารินชำราบ และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้นำอาสาสมัครในชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไขโดย คุณฐิติรัตน์ ประสาทศรี ครูโรงเรียนสมเด็จ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะกลับมาเจอกันอีกครั้งที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 17 กันยายน 2566 เพื่อระดมสมองและสร้างข้อเสนอนโยบายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้ ในลำดับต่อไป

ท่านที่สนใจในเรื่องปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมอย่าลืมติดตามกิจกรรมของพวเรานะครับว่า เยาวชนลูกหลานคนอุบลและคนอีสานของพวกเราจะมีไอเดีย มีนวัตกรรมดีๆอะไรออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนต่อไป

Share this Post: