ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการเป็นผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์

news_icon

ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการเป็นผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้นำของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในอนาคต

ณ อาคารปฎิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ ห้องpol301 โดย ดร.ศรัณย์ วิทยากรบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Share this Post: