ข่าวกิจกรรม

ข่าวสารทั่วไป
รูปข่าว หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้โพส จำนวนคนดู
phar_news_icon ดร.ธนเชษฐ วิสัยจรได้รับเชิญจากสภาความมั่นคงแห่งชาติในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้ทางวิชาการ 26 เมษายน 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 87
phar_news_icon ทีมผู้บริหารชุดใหม่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดประชุม เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2571) 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 202
phar_news_icon บรรยากาศการรับปริญญา บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 สิงห์ที่ 15 12 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 722
phar_news_icon ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้รับเชิญจาก YoungRise Thailand เพื่อบรรยาย เรื่อง Engaging with Policies ให้กับเยาวชน จากทั่วประเทศ ในงาน YoungRise Training 2 2 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 476
phar_news_icon ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผอ.ศูนย์ศึกษาอินเดีย และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ อินเดีย ณ 2030 1 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 7,803
phar_news_icon คณะรัฐศาสตร์ และ ศูนย์ศึกษาอินเดีย ม.อุบลฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 75 ปีวันชาติสาธารณรัฐอินเดีย ประจำปี 2567 30 มกราคม 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 6,844
phar_news_icon ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ อินเดีย ณ 2030 30 มกราคม 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 7,859
phar_news_icon ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอผลงาน ในงาน Greening Higher Education for Green Skills Building จัดโดยUNEP, UNESCO, UNICEF, ILO and UNRCO 30 มกราคม 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 58
phar_news_icon รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอาเซียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ นำนักศึกษาในรายวิชา ร่วมลงพื้นที่ศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี 22 มกราคม 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 9,348
phar_news_icon คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี KICK OFF ปี 67 ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง หน่วยงาน ผ่านระบบใบรับรองดิจิทัล Thai University Consortium 8 มกราคม 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 10,531