ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 22 มกราคม 2567

news_icon

ภาพบรรยกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ วิธีรับตรงรอบ Portfolio

ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 22 มกราคม 2567

-------------

https://drive.google.com/drive/folders/1upnPLrCQHqNjal3qxfsuV8z95W3IX5VR?usp=sharing

Share this Post: