ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio คณะรัฐศาสตร์

news_icon

ชมภาพบรรยากาศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อใน คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 11 ต.ค. 2566 ณ คณะรัฐศาสตร์ (หลังใหม่)

Share this Post: