ข่าวกิจกรรม

ข่าวนักศึกษา
รูปข่าว หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้โพส จำนวนคนดู
phar_news_icon คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Citizen-centric Youth Incubator สร้างนวัตกรรม ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสังคมที่มีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการ USAID Enhance 24 เมษายน 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 205
phar_news_icon คณะรัฐศาสตร์ รายวิชาสิทธิมนุษยชนและการเมือง จัดกิจกรรมนำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ปัญหาสิทธิในการจัดการทรัพยากร ณ บ้านห้วยหมากใต้ อำเภอโขงเจียม 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 122
phar_news_icon "เรียนรู้นอกห้องเรียน..เพื่อเปลี่ยนเป็นไอเดีย” คณะรัฐศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าศึกษาดูงานที่ PPT LNG จังหวัดระยอง 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 108
phar_news_icon “เรียนรู้soft skill...แบบชิลได้” คณะรัฐศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด พัทยา จังหวัดชลบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 108
phar_news_icon บรรยากาศ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ “จะจบแล้ว...ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นคนที่ใช่สำหรับองค์กร’’ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 80
phar_news_icon บรรยากาศ งานทรรศการโชว์แหล่งฝึกงาน ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 87
phar_news_icon รายวิชาทักษะสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการลงพื้นที่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านศรีไคออกและศรีไคตก เพื่อเรียนรู้ทักษะการลงพื้นที่ชุมชน 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 73
phar_news_icon รายวิชาทักษะสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "พื้นที่เรียนรู้กิจกรรมการสร้างทีมและการจัดการทีม (Team Building & Team Management)" 13 กุมภาพันธ์ 2567 ศุภกร ศรีสุนทรไท 62
phar_news_icon นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันนำเสนอวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ "soft power กับการพัฒนาประเทศไทย" ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 12 20 ธันวาคม 2566 ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล 105
phar_news_icon นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หลังจากร่วมอบรมเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งจัดโดย ยูนิเซฟ กลุ่มท้องถิ่นศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล 3 พฤศจิกายน 2566 ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล 13,603