ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17

news_icon

ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17 เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #POL_UBU #ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17 #ว่าที่สิงห์20

-------------------

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1Ka3WhEcfLBQxvtlfIuEkSvafvOSQd7vg?usp=sharing

Share this Post: