คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย

  • การจัดการของเสีย
  • เส้นทางขยะ
  • การรณรงค์จัดการของเสีย
  • การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่

4.2 การจัดการน้ำเสีย

  • บันทึกการดักคราบมันและไขมัน

ติดต่อเรา