บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวธัญรินทร์ ใจแจ้ง

ตำแหน่ง: บุคลากรปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
   Master of Public Administration (M.P.A.)
       - ปี พ.ศ.2556
       - จาก Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นางสาวธัญรินทร์ ใจแจ้ง
ตำแหน่ง: บุคลากรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 5006
Email : thanyarin.j@ubu.ac.th


ติดต่อ นางสาวธัญรินทร์ ใจแจ้ง

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed