บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.บุญทิวา พ่วงกลัด

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   Master of Arts
       - ปี พ.ศ.2544
       - จาก Mahidol University
       - ประเทศ Thailand
   Master of Political Science
       - ปี พ.ศ.2555
       - จาก Ubon Ratchathani University
       - ประเทศ Thailand
   Bachelor of Arts (Second-Class Honors)
       - ปี พ.ศ.2540
       - จาก Silpakorn University
       - ประเทศ Thailand
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   Paunglad, B.
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2565
       - Embassy of India.
       - (2022). Lesson Learned of Organic Agriculture Policy of Sikkim State, India to Thailand.
   Paunglad, B.et al.
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2564
       - Thai Health Promotion Foundation.
       - (2021). Lesson Learned of Organic Agriculture in Five North Eastern Provinces of Thailand: Surin, Sisaket, Yasothon, Amnatchareoan, and Ubonratchathani.
   Paunglad, B.& S., Pannee.
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2564
       - Thai Health Promotion Foundation
       - (2021). Research Evaluation of Development of Sustainable Safety Food by Organic Agriculture for Well- Beings and Preparation of Natural Disaster Mitigation.
   T., Piyamart, S., Kingkarn, .T., Chantha, Paunglad, B., & M., Piengkhamol.
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2564
       - The Thailand Research Fund.
       - (2018). Implementing Organic Agriculture Promotion: Case Study of Growing Organic Rice in Ubonratchathani Province.
   T., Chantha, S., Kingkarn, Paunglad, B., T., Piyamart, S., Pismai, M., Piengkhamol, &K., Sirisak
       - จากปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2560
       - The Land Bank Administration Institute (Public Organization).
       - (2017). Project of Farmer Survey and Network Development in Northeastern of Thailand, Zone 3 in 36 areas.
   Paunglad, B. et al.
       - จากปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2557
       - United States Agency for International Development (USAID), Thailand.
       - (2014). Evaluation of Governance Tool: Participating and Empowering Communities.
   C., Khanphet, Paunglad, B.& W., Narut
       - จากปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2557
       - United States Agency for International Development (USAID), Thailand.
       - (2014). Case Study of Participatory Management of Public Land: Khud Khui and Bung Sieng Tik, Jaeramae Subdistrict, Muang District, Ubonratchathani.
user

ผศ.บุญทิวา พ่วงกลัด
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : -
Email : boonthiwa.p@ubu.ac.th


ติดต่อ ผศ.บุญทิวา พ่วงกลัด

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed