บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   Doctor of Philosophy
       - ปี พ.ศ.2561
       - จาก University of St Andrews, Scotland
       - ประเทศ United Kingdom
   Master of Art (First Division with Distinction)
       - ปี พ.ศ.2556
       - จาก Osmania University, Hyderabad
       - ประเทศ India
   รัฐศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2554
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
   Young Leader
       - ปี พ.ศ.2562
       - Young Leader
       - Pacific Forum
   ASEAN-India Youth Award
       - ปี พ.ศ.2562
       - ASEAN-India Youth Award
       - Indian ASEAN Youth Summit 2019
   Best Literature Award
       - ปี พ.ศ.2562
       - Best Literature Award
       - GTW World Summit
   Shortlisted Study UK Alumni Award
       - ปี พ.ศ.2566
       - Shortlisted Study UK Alumni Award
       - British Council
   The Most Outstanding Oral Presentation
       - ปี พ.ศ.2561
       - The Most Outstanding Oral Presentation
       - The 7th Thai Student Academic Conference, TSAC 2018, Belgium.
   The Award of Academic Excellence in Humanities and Social Sciences
       - ปี พ.ศ.2560
       - The Award of Academic Excellence in Humanities and Social Sciences
       - The Anglo-Thai Society
   เชิดชูเกียรตินักวิจัย
       - ปี พ.ศ.2565
       - เชิดชูเกียรตินักวิจัย
       - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   บุคลากรผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
       - ปี พ.ศ.2562
       - บุคลากรผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
       - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย (นายกสโมสรนักศึกษา)
       - ปี พ.ศ.2554
       - นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย (นายกสโมสรนักศึกษา)
       - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   นักเรียนรางวัลพระราชทาน
       - ปี พ.ศ.2545
       - นักเรียนรางวัลพระราชทาน
       - กระทรวงศึกษาธิการ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5003
Email : piyanat.s@ubu.ac.th


ติดต่อ ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed