บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ขวัญชัย เกิดแดน

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   PhD (Social Sciences), Social Policy Concentration, Awarded the Royal Thai Government Scholarship by the Office of Higher Education Commission
       - ปี พ.ศ.2561
       - จาก UNSW (The University of New South Wales)
       - ประเทศ Sydney, Australia
   MPA (Public Administration), Local Government Concentration, Awarded NIDA Tuition-Fee Scholarship
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก NIDA (National Institute of Development Administration)
       - ประเทศ Bangkok, Thailand
   MA (Social and Public Policy), Disability and Social Policy Concentration, Awarded British Chevening Scholarship
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก The University of Leeds
       - ประเทศ Leeds, The United Kingdom
   BA (Political Science), Government Concentration, (Honors Degree), Awarded Chulalongkorn University Full Scholarship
       - ปี พ.ศ.2545
       - จาก Chulalongkorn University
       - ประเทศ Bangkok, Thailand
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

ดร.ขวัญชัย เกิดแดน
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 5012
Email : quanchai.k@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ขวัญชัย เกิดแดน

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed