บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   Doctor of Philosophy (Politics and International Studies)
       - ปี พ.ศ.2556
       - จาก University of Leeds
       - ประเทศ UK
   Master of Arts
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก California State University, Chico
       - ประเทศ USA
   Bachelor of Arts (Phi Kappa Phi Honor)
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก California State University, Chico
       - ประเทศ USA
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 045353941 ต่อ 5015
Email : narut.w@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed