บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International Ph.D. Program)
       - ปี พ.ศ.2567
       - จาก National Institute of Development Administration
       - ประเทศ Thailand
   Master of Politics and Public Policy
       - ปี พ.ศ.2552
       - จาก University of Macquarie
       - ประเทศ Australia
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : -
Email : pk_darunee@hotmail.com


ติดต่อ ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed