บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ขวัญณภิส รัชตะวรรณ

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

ดร.ขวัญณภิส รัชตะวรรณ
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 045-353941
Email : lookne@hotmail.com


ติดต่อ ดร.ขวัญณภิส รัชตะวรรณ

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed