บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายพสิษฐ์ วงษ์งามดี

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นายพสิษฐ์ วงษ์งามดี
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 045353944 ต่อ 5027
Email : pasit.wong@gmail.com


ติดต่อ นายพสิษฐ์ วงษ์งามดี

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed