บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาววาสนา สมโสภา

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นางสาววาสนา สมโสภา
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 5000
Email : wasana_somsopa@hotmail.com


ติดต่อ นางสาววาสนา สมโสภา

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed