บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายเพชร เสาร์ศรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
   บริหารธุรกิจบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2550
       - จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นายเพชร เสาร์ศรี
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 5007
Email : saosri@gmail.com


ติดต่อ นายเพชร เสาร์ศรี

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed