บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 3940
Email : chanida.t@ubu.ac.th


ติดต่อ นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed