บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นางสาวนงลักษณ์ มีสุข
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 043353943
Email : nonglak.m@ubu.ac.th


ติดต่อ นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed