บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 3941
Email : dungnapa46@gmail.com


ติดต่อ นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed