บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   PhD in Politics and International Studies: The Role of Farmers Groups in Thai Politics: A Case Study of Domestic and Global Pressure on Rice, Sugarcane, and Potato Farmers (Thesis) (Royal Thai Government Scholarship)
       - ปี พ.ศ.2547
       - จาก University of Warwick
       - ประเทศ United Kingdom
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 045-353944 ต่อ 5040
Email : titipol.p@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed