บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายไชยพงศ์ สมดี

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นายไชยพงศ์ สมดี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5004
Email : chaiyaphong.s@ubu.ac.th


ติดต่อ นายไชยพงศ์ สมดี

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed