บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายฤทธิเดช กาเผือก

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นายฤทธิเดช กาเผือก
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-4535-3945 เบอร์ภายใน 3945
Email : ritthidet.k@ubu.ac.th


ติดต่อ นายฤทธิเดช กาเผือก

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed