บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Miss Susan Moe Kyaw

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

Miss Susan Moe Kyaw
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : -
Email : susan.k@ubu.ac.th


ติดต่อ Miss Susan Moe Kyaw

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed