บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายสรศักดิ์ สุวรรณะ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นายสรศักดิ์ สุวรรณะ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
โทรศัพท์ : 0-4535-3948
Email : sorasak.su.61@ubu.ac.th


ติดต่อ นายสรศักดิ์ สุวรรณะ

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed