บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายธีระพงศ์ ดีไธสง

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

นายธีระพงศ์ ดีไธสง
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 5010
Email : thiraphong.d@ubu.ac.th


ติดต่อ นายธีระพงศ์ ดีไธสง

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed