ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สารคดี 'ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น' เรื่อง: 'ปฐวี โชติอนันต์' I อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

news_icon

ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนร่างกายของคน

เงินก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดในร่างกายที่คอยนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงให้ร่างกายสามารถทำงานได้ อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถออกกฎหมายของตนเองได้ กฎหมายส่วนใหญ่จะมาจากที่รัฐส่วนกลางเป็นผู้กำหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ได้เป็นเพียงผู้เก็บเงินเท่านั้น

ยกตัวอย่าง ภาษีป้าย ส่วนกลางเป็นผู้กำหนด ท้องถิ่นสามารถเก็บภาษีได้ตามที่ส่วนกลางกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถที่จะกำหนดอัตราภาษีได้เองทั้งที่แต่ละท้องถิ่นก็มีการพัฒนาที่แตกต่างกัน มากกว่านั้น การใช้จ่ายเงินมีความลำบากและติดขัดมาก

เช่น เทศบาลเมืองพัทยาต้องการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติ ท้องถิ่นสามารถเบิกค่าประชุมต่อหัวได้ 250 บาทต่อคน ส่วนค่าประชุมต่อหัวสำหรับชาวต่างชาติสามารถเบิกได้ 850 บาทต่อคน แต่ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

บางส่วนสารคดี 'ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น'

อ่านเต็มๆ ที่ https://thevotersthai.com/documentary-november-08/

เรื่อง: 'ปฐวี โชติอนันต์' I อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

------------------
ขอคนละ '1 ชื่อ' ให้เกิน '5 หมื่น' ตามกฎหมายกำหนด ชวนผู้มี 'สิทธิ์เลือกตั้ง' ลงชื่อในร่างเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ ที่ https://thevotersthai.com/support-us-signature/ เมื่อกดลิงค์เข้าไป กรุณากรอกให้ครบทั้ง 5 อย่าง ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน / อีเมล / ติ๊กข้าพเจ้าขอรับรองความสมัครใจ / เซ็นชื่อ / เเละกดส่งชื่อ / ด้านล่างจะมีสรุปสาระสำคัญของร่าง และลิงค์ร่างฉบับเต็ม

แม้ 'พรรคก้าวไกล' ชนะเลือกตั้ง และมีนโยบาย เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เหมือนที่ The Voters กำลังล่ารายชื่อ แต่เราภาคประชาชนต้องสู้ไปพร้อมๆ กัน

การลงชื่อข้อมูลไม่มีรั่วไหล ฝ่ายไอทีของเรายืนยันแล้ว ที่ต้องใช้เลขบัตรประชาชน เพราะเป็นกฏทางสภาในการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ใครลงชื่อแล้วฝากแชร์ ฝากชวนเพื่อนมาลงด้วย

ร่างเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ คือการแก้รัฐธรรมนูญ หมวด 14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งของเดิมเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจและงบประมาณ ยุบรวม นายก อบจ.ให้เหลือผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดเพียงตำแหน่งเดียวจากการเลือกตั้ง

คือการกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง จากเดิมส่วนกลาง 70 ท้องถิ่น 30 เป็น ท้องถิ่น 70 ส่วนกลาง 30

ท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดสรรภาษี และมีอำนาจเต็มในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตคนทั้งประเทศ มีสภาพลเมืองคอยตรวจสอบ

𝗧𝗵𝗲 𝗩𝗼𝘁𝗲𝗿𝘀 สื่อออนไลน์สังคมการเมือง การกระจายอำนาจ และการรณรงค์เลือกผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดทั่วประเทศ และจังหวัดจัดการตนเอง

เพราะการกระจายอำนาจ คือการกระจายคุณภาพชีวิตที่ดีสู่คนทั้งประเทศ เพราะทุกปัญหาต้องการกระจายอำนาจ

ท่านสามารถสมทบทุน 'โดยไม่มีขั้นต่ำ' ให้เว็บไซต์ The Voters ทำงานเผยแพร่เรื่องการกระจายอำนาจต่อไป ได้ที่ 'บัญชีสำนักพิมพ์เดอะ โหวตเตอร์ส โดยนายสันติสุข กาญจนประกร' (บรรณาธิการ) 'ธนาคารกสิกรไทย 140-3-77572-6'

🙏แจ้งการโอนสมทบทุนได้ที่อีเมล thevotersth@gmail.com ทุกสิ้นเดือนเราจะมีการชี้แจงยอดการสมทบให้ทุกท่านทราบอย่างโปร่งใส ขอบคุณจากใจทีมงานทุกคน

👍กดไลค์เพจเพื่อติดตามคอนเทนต์ต่อไป

👍สนใจลงโฆษณา ติดต่อทางข้อความ

👍ติดตามทางเว็บไซต์ที่ https://thevotersthai.com/

#เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ

Share this Post: