ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวมติชนในประเด็น ผ่าชนวนร้อน MOU ก้าวย่าง-รัฐบาลก้าวไกล

news_icon

"สุดท้ายนี้ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลกำลังแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง เพื่อที่จะทำให้สามารถตั้งรัฐบาลและเอานโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนมาทำเกิดขึ้นจริง ผมเชื่อว่าพรรคกำลังจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ว่าสิ่งไหนควรทำก่อน ควรทำทีหลังเพื่อประคับประคองให้ระบอบการเมืองดำเนินต่อไปได้และหลุดพ้นจากมรดกที่คณะรัฐประหาร พ.ศ.2557 ได้วางเอาไว้

นี่เป็นก้าวย่างของการเปลี่ยนผ่านและการพัฒนาประชาธิปไตยที่สำคัญของสังคมไทย"

-------------------

อ่านต่อได้ที่

https://www.matichon.co.th/politics/news_3989885

Share this Post: