ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายวิชาทักษะสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "พื้นที่เรียนรู้กิจกรรมการสร้างทีมและการจัดการทีม (Team Building & Team Management)"

news_icon

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาทักษะสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

ได้จัด "พื้นที่เรียนรู้กิจกรรมการสร้างทีมและการจัดการทีม (Team Building & Team Management)"

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม การสร้างทีม และการจัดการทีม โดยมีวิทยากรจากทีมโครงการโหนดเด็กและเยาวชน สสส. งานนี้นักศึกษาได้ทั้งความรู้ ทักษะและความสนุนสนาน สำหรับนำไปใช้ในการเรียน และการทำงานต่อไปในอนาคต

Share this Post: