ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทีมผู้บริหารชุดใหม่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดประชุม เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2571)

news_icon

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นำโดย ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณบดี จัดประชุมพบปะบุคลากร

เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารในทีมชุดใหม่ พร้อมทั้งถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2571)

Share this Post: