ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายวิชาทักษะสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการลงพื้นที่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านศรีไคออกและศรีไคตก เพื่อเรียนรู้ทักษะการลงพื้นที่ชุมชน

news_icon

รายวิชาทักษะสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

นำโดย ดร.พิสมัย ศรีเนตร ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการลงพื้นที่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านศรีไคออกและศรีไคตก เพื่อเรียนรู้ทักษะการลงพื้นที่ชุมชน เรียนรู้การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น ได้แก่ การทำแผนที่เดินดิน แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติบุคคล จากผู้นำชุมชน อสม. และพ่อๆ แม่ๆ ในชุมชนที่ให้ความรู้และให้การต้อนรับนักศึกษาเป็นอย่างดี 

Share this Post: