ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยากาศ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ “จะจบแล้ว...ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นคนที่ใช่สำหรับองค์กร’’

news_icon

บรรยากาศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

“จะจบแล้ว...ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นคนที่ใช่สำหรับองค์กร’’

ให้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

ใน วันที่ 17 กพ 67 เวลา 13:00 น. 

https://drive.google.com/drive/folders/11-9NLy3MOoxialEXcWSwtclrmfPSU5mi?usp=sharing

Share this Post: